PERSONVERNVERNERKLÆRING

Personvernerklæring

Personvernerklæring for Sjarmtrollan IL
 

Behandlingsansvarlig
Simen Johansen, styremedlem, er på vegne av Sjarmtrollan IL behandlingsansvarlig for organisasjonens behandling av personopplysninger.


Personopplysninger som lagres
Sjarmtrollan IL samler i utgangspunktet ikke inn personopplysninger ved besøk av våre nettsider. Dersom du kontakter oss, behandler vi dine personopplysninger bare for å følge opp din henvendelse.

Gjennom vår databehandler Arkon lagrer vi informasjon om akkriditerte til arrangement i regi av idrettslaget. Dette gjelder ved behov frivillige, presse, leverandører, inviterte gjester. Dersom disse ikke har gitt aksept for å motta informasjon fra oss slettes dataene etter endt arrangement. Hvis de har haket av at du ønsker info fra oss lagrer vi e-postadresse i vår database.

Sjarmtrollan IL selger alle våre billetter gjennom Ticketco. I den forbindelse kan vi sende kjøpere relevant info rundt kjøpet. Dersom kjøper ikke har gitt aksept for å motta informasjon fra oss slettes dataene etter endt arrangement. Hvis kjøper har haket av at den ønsker info fra oss lagrer vi e-postadressen i vår database.

 


Formål med behandlingen
Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.

Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS.

For akkrediterte brukes opplysningene for å behandle søknader om akkreditering og oppfølging av frivillige i forbindelse med arrangement. I etterkant brukes informasjonen til å sende ut evalueringsskjema og tilbud om å være en del av neste arrangement

 


Grunnlaget for behandlingen

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle kjøpsavtalen. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art 6 (b).

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss.

 


Utlevering av opplysninger til tredjeparter
Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

Personopplysninger gitt til våre databehandlere Arkon og Ticketco behandles av dem.

 

Rettigheter for den registrerte
Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.

Kontaktinformasjon
Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til følgende adresser: post@sjarmtrollan.no

 

Endringslogg
Dette er publisert 30. juli 2019


2019 © Sjarmtrollan IL | Personvernerklæring